Ochrana osobných údajov GDPR

Raj Kolobeziek.  je jediným vlastníkom informácií získaných v tomto internetovom obchode. Tieto informácie nie sú a nebudú predávané, prenajímané, ani inak zdieľané s inými subjektmi.

Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, tým sa rozumie meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, elektronická adresa, pohlavie, číslo bankového účtu a telefónne číslo a udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie tiež na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (a to pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri akejkoľvek objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.

Osobné údaje budú spracovávané a to po dobu neurčitú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

Kupujúci súhlasí so zasielaním akýchkoľvek informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Ak nezvolí kupujúci inak, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj pre účely zasielania obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení kupujúci udeľuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Prostredníctvom nastavenia svojho webového prehliadača môže kupujúci jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať alebo úplne zakázať. Jednotlivé cookies je možné tiež blokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky.

ČO JE TO COOKIES?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Budúca návšteva stránok tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia.

Cookies používame napríklad na zachovanie prepnutia zobrazenia z mobilných zariadení do PC verzie webu, na zachovanie vašich preferencií pri prezeraní týchto webových stránok, informáciu o zvolenom jazyku alebo mene a pod. Podrobnejšie informácie získate na uvedenom kontakte prevádzkovateľa webu.

Tiež používame cookies tretích strán (Google Analytics, Facebook, Seznam.cz atď.). Tieto cookies môžu byť využité na reklamné účely formou remarketingu.

Väčšina prehliadačov cookies automaticky akceptuje, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookies. Použitie cookies môžete obmedziť alebo zablokovať v nastavení svojho webového prehliadača.

Počas nákupu v našom obchode o vás zhromažďujeme informácie.

Čo zhromažďujeme a uchovávame

Počas vašej návštevy na našich webových stránkach budeme zaznamenávať:

  • Produkty ktoré ste si prezerali: tento údaj je používaný napr. na zobrazenie naposledy videných produktov
  • Poloha, IP adresa a typ prehliadača: toto použijeme na účely ako výpočet daní či poštovného
  • Adresa doručenia: tento údaj je používaný napr. na kalkuláciu poštovného pred zadaním a odoslaním objednávky!

Cookies budeme používať aj na sledovanie obsahu košíka, zatiaľ čo budete prechádať našu webovú stránku

Keď u nás nakúpite, požiadame vás o poskytnutie informácií vrátane vášho mena, fakturačnej adresy, dodacej adresy, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, údajov o kreditnej karte/platbe a voliteľných informácií o účte ako používateľského mena a hesla. Tieto informácie použijeme na účely, ako napríklad:

  • Zasielanie informácií o vašom účte a objednávke.
  • Odpovedanie na vaše požiadavky, vrátane refundácií a sťažností
  • Spracovanie platieb a ochrana pred podvodom
  • Nastavte svoj účet pre náš obchod
  • Dodržiavame všetky zákonné povinnosti, ktoré máme. Napríklad výpočet daní.
  • Pomôžte nám zlepšíť našu ponuku
  • Pošleme vám marketingové oznámenia, ak sa rozhodnete pre ich odber

Ak si vytvoríte účet, uložíme vaše meno, adresu, e-mail a telefónne číslo, ktoré budú použité na vyplnenie údajov v pokladni pri vašich objednávkach.

Všeobecne uchovávame informácie o vás tak dlho, kým potrebujeme tieto informácie na účely, na ktoré ich zhromažďujeme a používame alebo máme zákonnú povinnosť, aby sme ich aj naďalej uchovávali. Napríklad, informácie o objednávke budeme uchovávať po dobu XXX rokov na daňové a účtovné účely. Toto zahŕňa vaše meno, e-mailovú adresu a fakturačné a dodacie adresy.

Uložíme taktiež komentáre alebo hodnotenia, ak ich sa rozhodnete zanechať.

 

Platby

Prijímame platby prostredníctvom služby trustpay. Pri spracovávaní platieb sa niektoré vaše údaje odošlú do služby trustpay vrátane informácií, ktoré sú potrebné na spracovanie alebo podporu platby, ako je celková suma nákupu a fakturačné údaje.

 

Predajca zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón, e-mailovú adresu a pod. Tieto informácie slúžia predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov a príp. so súhlasom zákazníka zasielanie obchodných ponúk a aktualít zo sveta freestyle scooteringu. Predávajúci neodovzdá osobné údaje zákazníkov tretím stranám.

Pokiaľ s uchovávaním osobných údajov nesúhlasíte, prosím napíšte nám mail na info@rajkolobeziek.sk a váš email, osobné údaje vymažeme ich zo systému.

Zdroj týchto informácií: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk